Sponsors

SPONSORS

Onze club heeft het geluk te worden gesponsord door verschillende bedrijven. Zonder hen zou het onmogelijk zijn om onze doelstellingen te verwezenlijken. Wij zijn hen hiervoor dan ook uitermate dankbaar.

We bieden jouw bedrijf de kans om onze club op verschillende manieren te sponsoren. In overeenstemming met de gekozen formule wordt jouw bedrijf dan in beeld gebracht op evenementen, openkijkweek, turnfeest, clubblad, website...
Indien uw bedrijf ook gymnastiek-minded is en ons wenst te ondersteunen in onze activiteiten, neem dan gerust contact op met onze verantwoordelijke sponsoring Joost De Wilde (joostdewilde@hotmail.be) en verneem wat wij in ruil voor sponsoring te bieden hebben. Wij maken graag tijd voor u vrij om de verschillende sponsorformules toe te lichten:

DIAMOND YEAR SPONSORS :

www.x-care.bewww.hyline.be

 

www.talboom.be

 

http://coloursinmotion.uw-vakschilder.be/


PLATINA YEAR SPONSORS :

www.quess.be
GOLDEN YEAR SPONSORS :

www.vdk.bewww.veolia.bewww.hetlunchcafe.beSYLVER YEAR SPONSORS :


www.taxibartdm.be

www.tondat.be


www.huysmanbouw.bewww.maru-deco.be