Inlichtingen

LIDGELD

Voor volledig turnseizoen / inclusief verzekering

 • Turnen kleuters : €115 (inclusief t-shirt)
 • Basis woensdag en zaterdag/Rope Skipping basis en half gevorderden: €140 (inclusief t-shirt)
 • Recreatieve trampoline : 125€
 • Jongens vanaf 4e leerjaar en hoger: €150
 • Kortingen: €15 vanaf 2e groep voor eenzelfde gymnast
 • Het dragen van een Altis T-shirt is verplicht bij de basisgroepen

  Steeds GRATIS proefles mogelijk!

  Rekeningnummer van de club is IBAN nummer BE97 8901 7434 9649
   

INSCHRIJVINGEN

Inschrijvingen kunnen steeds op volgende momenten:

 • voor het begin van elke les in de stedelijke sporthal te Eeklo 
 • Na telefonische afspraak met het ledenbeheer: 
  • basis woensdag/zaterdag & zondag: 0498/08.14.31 (Christophe Van Herzeele)
 • Steeds GRATIS proefles mogelijk!
 • Mensen die over een KomUitPas beschikken kunnen aan een zeer gunstig tarief inschrijven.
 • Let wel op! Om de kwaliteit van onze lessen te garanderen worden voor sommige basisgroepen een maximum aantal gymnasten ingebouwd. Wees dus tijdig met de inschrijvingen!

U kan ook online inschrijven via onze website vanaf 1 juli. Let wel: de inschrijving is pas definitief na overschrijving!

INLICHTINGEN

Verdere inlichtingen kunnen bekomen worden via:

 • het secretariaat 09/379.84.20 (Kathleen Van Zele) 

Het Altis-secretariaat dient van elke adreswijziging of wijziging van telefoonnummer in kennis te worden gesteld of via mail: altis.eeklo@telenet.be

Waarschijnlijk vinden jullie op deze pagina niet meteen een antwoord op al jullie vragen. Om een overzicht te hebben op veel gestelde vragen, klik door naar onze vragenpagina FAQ.

TUSSENKOMST MUTUALITEIT EN GEBRUIK KOMUITPAS

MUTUALITEITEN:

Verschillende mutualiteiten willen als gezondheidspromotie actieve sportbeoefening bij jongeren ondersteunen. Vraag er naar bij Uw plaatselijke ziekenfonds en bezorg ons desgewenst de benodigde formulieren. De formulieren zijn ook te vinden op hun website.

Weet ook dat U deze formulieren ook nog kunt indienen van voorgaande kalenderjaren!

KOMUITPAS:

De Kom Uit Pas is een kaart waarmee je – met korting – bij stedelijke diensten en tientallen verenigingen kan deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten. Het stadsbestuur, het OCMW van Eeklo en de clubs staan samen met de Vlaamse overheid in voor de financiering.

De Kom Uit Pas is wel enkel een kaart voor inwoners uit Eeklo. Meer info vinden jullie op de site van stad Eeklo via deze link.

Voordeel Kom Uit Pas --> Houders van deze pas betalen:
- slechts 1/4 van het normale lidgeld.
- slechts 1/4 van de normale prijs voor een club T-shirt

 

 

 

Project in samenwerking met:

Stad Eeklo

Sociaal Huis Eeklo

Sportongeval

Wat te doen wanneer zich een sportongeval voordoet?

In de hoop dat je dit nooit zult nodig hebben, toch een woordje uitleg hoe dient gehandeld te worden bij een sportongeval. Bewaar deze tekst dus zorgvuldig. Je weet trouwens maar nooit! Elke lid van Gymclub Altis Eeklo is verzekerd op weg van huis naar de sporthal, tijdens de les en op weg van de sporthal naar huis. Ook tijdens het vervoer van en naar de wedstrijden en tijdens de wedstrijden zelf.

Het spreekt voor zich dat het lidgeld (waar de verzekering is inbegrepen) moet voldaan zijn. Verlaat de les nooit als je je pijn gedaan hebt zonder dat daar de lesgever van op de hoogte gebracht werd. Elk ongeval dient binnen de 8 werkdagen aangegeven te worden bij de Gymnastiekfederatie! Bij elk ongeval tijdens de les dient de lesgever een ongevallenformulier van de Gymnastiekfederatie mee te geven met het slachtoffer. Dit formulier is ook te downloaden op de site van de Gymnastiekfederatie: klik hier

Het slachtoffer vult het aangifteformulier in. Het ingevulde formulier kan je ofwel rechtstreeks opsturen naar de federatie ofwel afgeven aan de verantwoordelijke EHBO Bjorn De Baets (Gulden Sporenstraat 24, Eeklo) of achterlaten in het daarvoor bestemde vakje in de gymzaal. Gelieve hem hiervan dan ook op de hoogte te brengen (0496/43.45.82), want de aangifte dient binnen de 8 dagen na het ongeval aan gymfed bezorgd te worden. Hij zorgt dan voor de verdere afhandeling van je dossier.

Het medisch attest dient ondertekend te worden door de arts, het slachtoffer en de verantwoordelijke van de club.

Na verloop van tijd krijg je dan de nodige papieren thuis gestuurd van de verzekering. Het is noodzakelijk alle medische documenten i.v.m. uitgaven bij te houden! De Gymnastiekfederatie handelt rechtstreeks het dossier verder af, tot en met de schadebetaling, met het slachtoffer zelf. Indien de kosten te hoog oplopen, kan ten alle tijde een tussentijdse betaling aangevraagd worden. Het dossier wordt pas afgesloten indien ofwel een "attest van genezing", opgemaakt door de behandelende arts, aan de Gymnastiekfederatie worden overgemaakt ofwel indien een termijn van twee jaar verstreken is. Indien na deze periode van twee jaar er nog geen volledige genezing is, kan een percentage 'blijvende invaliditeit' schriftelijk aangevraagd worden. Na ontvangst van dit schrijven word je uitgenodigd voor een medisch onderzoek vanwege de verzekeringsmaatschappij. Deze arts bepaalt welke som je nog uitbetaald krijgt, waarmee je nog te verwachten onkosten kan betalen.

Wij willen de ouders erop wijzen dat de verzekering een franchise aanhoudt van €25.

Sponsor

Talboom

Contact info

secretariaat bij Kathleen Van Zele: Vlierstraat 2, 9900 Eeklo (tel 09/379.84.20) of email: altis.eeklo@telenet.be
Rekeningnummer van de club: IBAN nummer BE97 8901 7434 9649

Foto's en filmpjes

Indien je foto's of filmpjes hebt van wedstrijden of evenementen, mag je deze doorsturen naar de webmaster

 

 

Volg ons

mersin escort nevsehir escort nigde escort rize escort sivas escort tarsus escort tekirdag escort konya escort adiyaman escort batman escort