Clubreglement

Clubreglement

Beste ouders, beste gymnasten,

Voor de goede gang van zaken vragen wij dit clubreglement aandachtig te willen doornemen. Wij rekenen op een stipte naleving!

 • de lessen starten op tijd. De gymnasten dienen 5 minuten voor de aanvang van de les aanwezig te zijn, dit voor het klaarzetten van de toestellen. Na het omkleden begeven de gymnasten zich onmiddellijk in de zaal en blijven ze niet nodeloos in de kleedkamer rondhangen.
 • Om de trainingen niet te verstoren, dienen de ouders de gymzaal onmiddellijk te verlaten van zodra de gymnasten bij hun respectievelijke train(st)er hebben aangemeld. De gymnasten kunnen opnieuw afgehaald worden, ten vroegste 5 min voor het einde van de training. Hiervoor wachten de ouders in de inkomhal aan de gymzaal.
  Om de ouders alsnog de kans te bieden om hun kinderen aan het werk te zien, zal er op geregelde tijdstippen een training georganiseerd worden waarop alle ouders welkom zijn.
 • Omkleden gebeurt steeds in de kleedkamers. Armbanden, ringen, juwelen ed. worden niet gedragen tijdens de les. Dit is omwille van veiligheidsredenen! Knuffels en speelgoed worden beter thuisgelaten. Laat geen waardevolle voorwerpen achter in de kleedkamer. Deze kunnen opgeborgen worden in de daarvoor voorziene opbergvakjes. Achtergelaten kleding kan U steeds opvragen bij ons of bij de 'verloren voorwerpen' van de sporthal (navraag op secretariaat sporthal).
 • de lessen stoppen eveneens op tijd. Na de les zorgen wij niet voor opvang. De gymnasten worden op het einde van de les op tijd afgehaald. Bij oponthoud verwittigt U de train(st)er. De kleuters verzamelen steeds in hun kleedkamer en worden daar ook door de ouders afgehaald.
 • de gymnasten verlaten de zaal niet, vooraleer zij daartoe de toestemming van de train(st)er hebben gekregen.
 • de gymzaal en de kleedkamers moeten worden proper gehouden: lege flesjes worden in een vuilnisbak gedeponeerd ! Eten en drank zijn in de gymzaal verboden! Ook het gebruik van kauwgom is niet toegelaten tijdens de les !
 • de Altis-lidkaart is een bewijs van aansluiting. Enkel wie in het bezit is van een Altis-lidkaart van het huidige seizoen is verzekerd en kan deelnemen aan de lessen. Wanneer het lidgeld nog niet betaald is, gelieve dit dan dringend te regelen. Een niet verzekerd sportongeval kan U anders een pak geld kosten!
 • het Altis-secretariaat dient van elke adreswijziging of wijziging van telefoonnummer in kennis te worden gesteld (tel. 09/379.84.20) of via mail: altis.eeklo@telenet.be
 • het Altis-secretariaat dient te worden verwittigd indien U gedurende langere tijd de lessen (wegens ziekte, kwetsuur, ...) niet kunt volgen. Ook de train(st)er wordt hiervan op de hoogte gebracht. Bij afwezigheid van langer dan één maand en wanneer dan geen enkele les gevolgd wordt, kan een herberekening van het lidgeld plaatsvinden. Hierbij dient steeds verplicht een doktersattest voorgelegd te worden. Drie maanden na het afsluiten van het turnseizoen (eind juni) kan met de gymnasten geen financiële correcties meer toegepast worden.
 • gelieve de train(st)er in te lichten over eventuele gezondheidsproblemen bij uw zoon of dochter (epilepsie, astma, diabetes, ...).
 • indien een gymnast het normale lesverloop verstoort zal hij of zij van de lessen uitgesloten worden.
 • we wensen er voor te zorgen dat alle gymnasten plezier beleven aan hun hobby: we zullen niet toelaten dat gymnasten een vernederende of minachtende houding aannemen ten aanzien van train(st)ers, medegymnasten of bestuursleden.
 • Vanaf het wedstrijdseizoen 2010-2011 is het niet meer toegestaan voor een wedstrijdgymnast om verschillende gymnastiekdisciplines te combineren. De combinatie van één discipline op wedstrijdniveau en één of meerdere disciplines op recreatief niveau blijft wel toegestaan.
 • Bij blessure kan er een deel van het lidgeld teruggekregen worden, mits voorleggen van een doktersattest. Het voorleggen van een doktersattest moet gebeuren vóór aanvang van het nieuwe seizoen (vóór 1 september).

 

Sponsor

Colours in motion

Contact info

secretariaat bij Kathleen Van Zele: Vlierstraat 2, 9900 Eeklo (tel 09/379.84.20) of email: altis.eeklo@telenet.be
Rekeningnummer van de club: IBAN nummer BE97 8901 7434 9649

Foto's en filmpjes

Indien je foto's of filmpjes hebt van wedstrijden of evenementen, mag je deze doorsturen naar de webmaster

 

 

Volg ons

mersin escort nevsehir escort nigde escort rize escort sivas escort tarsus escort tekirdag escort konya escort adiyaman escort batman escort